TOETUSED

TagaMaa on loodud selleks, et toetada Eesti väärtuslikku ehituspärandit.
Loome ajaloost inspireeritud tooteid ja toodete müügikasumi annetame konkreetsele hoonele kindla töö jaoks.
Uusi tooteid lisame esimesel tegutsemisaastal igal kuul juurde.
Alustasime 1. märtsil 2021 ja praegu on meil toetusobjekte üks. Alguses leiame toetusobjektid ise, kuid soovime, et tulevikus hakkaksid kaunite vanade hoonete omanikud ise meie poole pöörduma.

Eestis on palju väärikaid ajaloolisi hooneid, mis vääriksid restaureerimist, kuid ei ole muinsuskaitse all. Nii puudub omanikul võimalus taotleda toetust kulukateks ja spetsialisti abi vajavateks restaureerimistöödeks. Kui hoone asub väljaspool suuremaid linnu, siis pole omanikul seda luksust, mida võimaldavad linnades sisse seatud miljööväärtuslike hoonete restaureerimiseks mõeldud toetused. Usume, et saame ühiselt panustades hoida meie maa kauneid vanu hooneid.

Teisalt, nagu üldiselt teada, ei ole ka Muinsuskaitseameti toetusvõimalused väga laialdased. On mitmeid ehitismälestisi, kelleni toetused lihtsalt ei jõua, sest vajadused on suuremad kui toetuste eelarve. Tihti on võimalik toetust saada alles siis, kui mingi detail väga avariiline on. Meie vanimad hooned – keskaegsed kirikud – ja ka teiste pühakodade korrashoid on tihti jäetud väikeste maakoguduste õlule, kuid Eestis ringi sõites soovime me neid ju kõik siiski tervetena ja korrastatutena näha. Lisaks on palju muid hooneid, mida treenimata silm isegi väärtuslikuks ei pea, sest seisavad juba aastaid räämas või võsasse mattununa, kuid mis ometi peidavad endas kauneid maalinguid või on tunnistajaks aegadest, millest meie enam midagi ei mäleta. Sellised hooned väärivad esile toomist ja korrastamist.

Eestis on palju inimesi, kes hindavad kaunilt restaureeritud hooneid ja tunnevad muret, kui mõni ilus vana hoone hävingu teed läheb. Meie loome platvormi, kus vajadused saavad kokku nendega, kes soovivad anda oma panuse.

Kuidas me toetusobjekte valime ja milliste hoonete omanikud võiksid meie poole pöörduda?
Kuidas kogume toetusi?


1. Hoonel on kindel, hooliv ja tegutsev omanik, olgu see eraisik(ud) või organisatsioon. Omaniku poolt hooletusse jäetud hooneid on kahjuks päris palju, kuid me ei saa aidata restaureerida hoonet, kui omanikuga puudub kontakt või ei ole tal huvi.

2. Hoone pole üleüldiselt avariiline. Meie kogutavate toetuste summad ei ole esialgu suured, seetõttu puudub meil võimalus panna õlg alla väga suuremahulistele töödele. Kui hoone on kokku kukkumas, pole mõistlik hakata enne konstruktsioonide kindlustamist näiteks seinamaalinguid restaureerima.

3. Hoone muinsuskaitseline staatus ei oma tähtsust. Toetame nii mälestisi kui ka muid ajalooliselt väärtuslikke hooneid, nagu raudteejaamad, taluhooned, vallamajad, koolimajad või mõisatega seotud hooned jm.
Kui soovite meie abiga toetust koguda muinsuskaitselisele hoonele, siis toetame selliseid töid, millele suure tõenäosusega pole võimalik saada toetust Muinsuskaitseameti toetusfondist.

4. Eelistame hooneid, mis asuvad pigem kuskil „taga maal“ ning on suuresti muudest toetusvõimalustest ilma jäetud.

5. Hoonetele kogume toetust kahel viisil – toodete müügikasumist ning otseannetustega. Toetuse summa täitumisel sõlmime kolmepoolse lepingu hoone omaniku, tööde teostaja ja meie MTÜ vahel ning tasume tööde eest otse tööde teostajale vastavalt lepingule. Tööde jaoks pole hoone omanikul vaja esitada mitmeid erinevaid hinnapakkumisi, kuid see pole välistatud, kui eeltöö omaniku poolt on juba tehtud. Juhul, kui hoone omanikul puudub vajalik info vajaliku töötegija leidmiseks, siis konsulteerides valdkonna spetsialistidega leiame vastava ala asjatundjad, kes esitavad tööde teostamiseks oma hinnapakkumised. Nende hinnapakkumiste alusel hakkame tööde jaoks toetust koguma.
* Oluline märkus. Kuigi TagaMaa asutajad tegelevad ka ise restaureerimisvaldkonnas, ei esita TagaMaa asutajad ega nendega seotud ettevõtted toetusobjektidele hinnapakkumisi (loe: me ei kogu raha selleks, et endale tööd saada 😊)

Meie tegemistel saab silma peal hoida TagaMaa Facebooki lehel.

Kui meie algatus teid kõnetab, võtke kindlasti meiega ühendust:
tagamaapood@gmail.com